Sukladno uputama za nacionalne sportske saveze, u prilozima se nalazi obrazac kriterija sportske uspješnosti sa konačnom rang listom nanbudo kandidata.

Obrazac-kriterija-sportske-uspješnosti

Rang-lista-nanbudo