Sukladno uputama za nacionalne sportske saveze, u pdf dokumentima nalaze se obrazac kriterija sportske uspješnosti sa konačnom rang listom nanbudo kandidata.

Kandidati za sportske odjele – nanbudo
Obrazac
kriterija
sportske
uspješnosti