Sukladno uputama za nacionalne sportske saveze, u prilozima se nalazi obrazac kriterija sportske uspješnosti sa konačnom rang listom nanbudo kandidata.

Kandidati za sportske odjele – nanbudo

Obrazac kriterija sportske uspješnosti