Ulaz minijatura (Thumbnail)

Održano PH u randori i ju randori borbama

22.03.2024. održano je PH u disciplini randori borbi za mlađe dobne kategorije te disciplini ju randori borbi za juniore i seniore u Zagrebu. Ova disciplina ju randori borbi specifična je po sistemu bodovanja samoobrambenih tehnika samog napada. Napadi su definirani određenim redosljedom dok tehnike koje se boduju su nepredvidive jer […]

Poslao/la