Međunarodna nanbudo federacija koju je zastupao glavni tajnik Petar Turković, bila je pozvana na sastanak s potencijalnim budućim članovima koji je organizirao GAISF, u Lausanni, 20.7. Sastanak je održan u Royal Savoy hotelu u Lausanni, a nazočili su mu visoki dužnosnici MOK-a, i GAISF-a. GAISF su predstavljali predsjednik Patrick Baumann i podpredsjednik Stephan Fox, te predsjednik komisije za članstvo Antonio Espinos. Potencijalni novi članovi, informirani su o promjenama u procesu primanja te novim uvjetima koje treba ispuniti za članstvo u GAISF-u. Nakon sastanka domaćin je organizirao domjenak na kome su se predstavnici federacija u neformalnoj atmosferi družili s predstavnicima GAISF-a i postavljali im mnoga praktična pitanja. Sve u svemu, vrlo koristan sastanak i korisne direktive koje treba slijediti na putu u članstvo GAISF-a.