Sukladno uputama za nacionalne sportske saveze, u prilozima se nalazi obrazac kriterija sportske uspješnosti sa konačnom rang listom nanbudo kandidata.

Obrazac-kriterija-športske-uspješnosti_nanbudo
Kandidati-za-sportske-odjele-nanbudo